Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Webkoti
Y-tunnus: 1759068-4
Osoite: Mustikkapolku 1a5
96500 Rovaniemi
Puhelin: 040 7503288

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Webkoti
Sähköpostiosoite: admin@webkoti.com
Puhelin: 040 7503288

Rekisterin nimi

Webkodin Internet- ja yhteyspalvelujen asiakastietorekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Reksiteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Webkodin palvelujen tuottamiseksi ja kehittämiseksi sekä lisäksi:

 • laskutukseen
 • tekniseen tukeen
 • hallinnointiin
 • asiakassuhteen hoitoon
 • vikatilanteista tiedottamiseen
 • suoramarkkinointiin

Rekisterin tietosisältö

Webkodin n Internet- ja yhteyspalvelujen asiakastietorekisteri sisältää mm. seuraavat tiedot:

 • asiakkaan laskutus, osoite- ja muut yhteystiedot sisältäen puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet
 • asiakkaan henkilötunnus tai y-tunnus
 • asiakashistoria
 • asiakkaan yhteyshenkilöt (päättäjät, hallinto, laskutus, tekninen kontakti)
 • asiakkaan ilmoittamat tai asiakaspalveluun yhteydessä olleet käyttäjät
 • asiakkaan ilmoittamat, palvelujen teknisestä ylläpidosta vastaavat henkilöt, jotka eivät välttämättä ole suorassa asiakassuhteessa Webkodin kanssa

Säännönmukaiset tietolähteet

Webkodin asiakasrekisterin säännönmukaisia tietolähteitä ovat mm.:

 • asiakkaan ilmoittamat tiedot
 • palvelun tuottamisen tai ylläpidon yhteydessä henkilökunnalle muodostuneet tiedot
 • asiakaspalveluyhteydenottojen yhteydessä nauhoitetut puhelut tai sähköpostitse esille tulleet tiedot

Muualta hankittavat tiedot ja peruste:

 • YTJ (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä): Asiakkaan Y-tunnus ja perustiedot.
 • Patentti ja rekisterihallituksen Yhdistysnetti: Asiakkaan rekisterinumero ja perustiedot.
 • Suomen Asiakastieto Oy: Asiakkaan maksukyvyn ja henkilötietojen oikeellisuuden tarkistaminen.
 • Fonecta Oy: Asiakkuuden muut tiedot kuten päättäjätieto, toimialatieto, liikevaihto ja toimipaikat.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.

Tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Rekisteri sijaitsee suojatuilla palvelimilla. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista käyttäjätunnusta.

Manuaalinen aineisto säilytetään aina lukituissa tiloissa ja tuhotaan DIN 32757 -standardin mukaiseksi paperisilpuksi.